Προφορές Ιστοσελίδας

STARTER
250
$
 • 500 χώρος
 • 2 χρόνια domain
 • 5 Σελίδες
 • 1 e-book
 • 2 email
 • Google maps
 • -
 • -
 • -
 • 1 χρόνο Συντήρηση
 • -
PRENIUM
800
Δυναμική Ιστοσελίδα
 • 2GB χώρος
 • 2 χρόνια όνομα
 • 20 σελίδες
 • Photo Gallery
 • 10 e-mails
 • Social Media
 • Google Maps
 • SEO/σελίδα
 • -
 • 1 Χρόνο Συντήρηση
 • -
ULTRA
Κ.Π.
Δυναμική Ιστοσελίδα
 • 2GB χώρος
 • 2 χρόνια όνομα
 • Απεριόστες Σελίδες
 • Photo Gallery
 • Απεριοριστά e-mails
 • Sosial Media
 • Google Maps
 • SEO/σελίδα
 • Mobile Version
 • 1 χρόνο συντήρηση
 • Αναβαθμίσεις

 

 

 • Tweets