ΙΣΤΟΡΙΑ

Εδώ είναι μια σύντομη περιγραφή για το πως ξεκινήσαμε και που βρισκόμαστε τώρα:

1994

Η αρχή της πορίας μας

Το 1994 η ομάδα τόσο της Web Art Design όσο και του psaxto.gr ξεκίνησε της ενασχόληση της με τον κόσμο της πληροφορικής όσο και το χώρο του διαδικτύου. Ασχοληθήκαμε τόσο με τον προγραμματισμό όσο και με το σχεδιασμό των ιστοσελίδων σε προσωπικό επίπεδο για να καλύψει ο καθένας την δική του δίψα για μάθηση..
2007

Δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας

Το 2007 δημιουργήσαμε την πρώτη ιστοσελίδα για την εταιρεία DentoMedica A.E. σε html κώδικα με μεγάλη επιτυχία. Αμέσως είδαμε ότι η δουλεία προσέλκυσε πάρα πολλούς επισκέπτες στο νέο δικτυακό τόπο της εταιρείας φτάνοντας τα συνολικά 200000 επισκέψεις το πρώτο εξάμηνο.

2011

Η ιδέα της δημιουργίας

Το 2011 αποφασίσαμε από το ελληνικό διαδίκτυο έλλειπε ένας On-LINE κατάλογος ο οποίος θα έδινε στον κάθε ένα ξεχωριστά την δυνατότητα να διαμορφώσει την προβολή του όπως θέλει , πάντα στα βασικά πρότυπα που του δίνονται.Επίσης διακρίναμε ότι ο δικτυακός τόπος θα έιναι ο άμεσα αναπτυσόμενος τα επόμενα χρόνια με βασικό τομέα αυτό του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
2013

Η Web Art Design

Το 2013 ιδρύεται η εταιρεία Web Art Design με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και σχεδιασμού ιστοσελίδων . Ήδη η εταιρεία αριθμεί ένα σημαντικό αριθμό τόσο ιστοσελίδων όσο και έντυπων φυλλαδίων αλλά και εταιρικών ταυτοτήτων..

On this journey, we managed clients such as:

 

  • Tweets