Τιμοκατάλογος

Ενδεικτικές τιμές των υπηρεσίων μας

Υπηρεσία Χρόνος Απόκρισης Περιοχή εξυπηρέτησης Κόστος
Μελέτη Δικτύου 1-2 μέρες Ελλάδα(1) από 100€
Εγκατάσταση Δικτύου (4) 1-5 μέρες Ελλάδα(1) από 300€
Οικιακό Δίκτυο(2) 2-3 ώρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία(3) από 100€
Server & NAS4 3-5 ώρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία(3) από 250€
Υποστήριξη Λογισμικού 1-6 ώρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία(3) από 20€
Υποστήριξη Υλικού 1-2 μέρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία(3) από 20€

Ενδεικτικές τιμές Υποστήριξη Λογισμικού

Υπηρεσία Λεπτομέρειες Διάρκεια Κόστος
Εγκατάσταση Windows Προετοιμασία Δίσκου (format)
Εγκατάσταση Windows (τυπική)
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Σύνδεση Περιφερειακών
2 ώρες 50€
Windows Recovery

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

2 ώρες 50€
Εγκατάσταση Προγραμμάτων MS Offfice κλπ 1 ώρα 20€
Backup Αρχείων(5) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 2 ώρες από 50€
Ανάκτηση Δεδομένων(5) Ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο δίσκο 1-7 ώρες από 150€
Εγκατάσταση Antivirus(6) Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από επιθέσεις ιών 1 ώρα 20€
Service Delivery(7) Μεταφορά του Η/Υ στο Τεχνικό Τμήμα από την έδρα σας και επιστροφή   20€

Ενδεικτικές τιμές Υποστήριξη Υλικού

Υπηρεσία Χρόνος Απόκρισης Περιοχή εξυπηρέτησης Κόστος
Αντικατάσταση Μητρικής (8) 1-2 μέρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία 100€
Αντικατάσταση CD ROM (8) 1 ώρα Αττική & Αιτωλοακαρνανία 20€
Αντικατάσταση Σκληρού δίσκου (8) 1 μέρα Αττική & Αιτωλοακαρνανία 80€
SΑντικατάσταση Τροφοδοτικό (8) 1 ώρα Αττική & Αιτωλοακαρνανία 20€
Συναρμολόγηση Η/Υ (8) 1-6 ώρες Αττική & Αιτωλοακαρνανία 110€
Επιδιόρθωση Laptop (8) 1 μέρα Αττική & Αιτωλοακαρνανία από 80€

Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 23%.

  1. Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και την προσκόμιση σχεδίων
  2. Αφορά την δικτύωση μέχρι 3 H/Y και ένα εκτυπωτή
  3. Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη καλύπτεται και όλόκληρη η Ελλάδα
  4. Δεν περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός παραγγέλνεται με εντολή και πληρωμή του πελάτη, παραμετροποιείται και εγκαθίσταται στο χώρο του.
  5. Προϋποθέτει την αγορά αποθηκευτικού μέσου ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων
  6. Προϋποθέτει την αγορά Antivirus
  7. Υποχρεωτικά για παραλαβή και παράδοση μηχανημάτων στο χώρο του πελάτη , αλλά και επίλυση βλαβών στον χώρο σας
  8. Δεν περιλαμβάνεται η αξία ανταλλακτικών
  • Tweets