Μελέτη Δικτύου

Το σημαντικότερο για τον επαγγελματία αλλά και τον απαιτητικό χρήστη είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας του τοπικού δικτύου υπολογιστών. Η εταιρία μας, με πολυετή εμπειρία στις μελέτες δικτύων, αναλαμβάνει να μελετήσει την παρούσα υποδομή του χώρου σας, να σχεδιάσει την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη δομή ενός νέου δικτύου, αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχων δίκτυο. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης για ταχύτητα στην μεταφορά δεδομένων αλλά και στην ασφάλεια η Web Art Design μελετά τις ανάγκες σας ξεχωριστά και σας προτείνει την πιο ιδανική λύση.

Η επιλογή των υλικών (καλώδια RJ45, router, HUBS, κ.α.) καθώς και η ποιότητα του υλικού προσαρμόζονται πάντοτε τόσο στις λειτουργικές σας ανάγκες όσο και στις οικονομικές χωρίς να υποβαθμίζεται ο παράγοντας αξιοπιστία. Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η καλή λειτουργία.

Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  •    Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (εφόσον είναι διαθέσιμο)
  •    Χαρτογράφηση και καταγραφή δικτύου και πριζών
  •    Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης και προϋπολογισμός κόστους
  • Tweets